Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κουρτίδη Κωνσταντίνου, «Καφενείο» οδός Φιλιππουπόλεως 89

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: