Λήψη απόφασης για προσφυγή στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες αρχές κατά παντός υπευθύνου για την ρύπανση περιβάλλοντος στη θέση που είναι εγκατεστημένο το εργοτάξιο της ΑΕΓΕΚ Α.Ε

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: