Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κυριμκύρογλου Αντωνίου, «Καφετέρια» οδός Άρη Βελουχιώτη 9-11

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: