Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Λαζαρίδη Κοσμά, «καφενείο» οδός Παπαφλέσσα 2

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: