Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.6, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: