Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

Αριθμός Απόφασης:

50/2017

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων