Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ. μελέτης 79/17.

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: