Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων,για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Μ.Αλεξάνδρου αρ.66,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας,στην ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: