Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων,για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Μ.Αλεξάνδρου αρ.49,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας,στον ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ.

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: