Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (προχείρου γεύματος) - (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Αγ. Νεκταρίου αρ. 4, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, της ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

01

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: