Έγκριση οριοθέτησης 150 θέσεων οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο του στρατοπέδου « Μέγας Αλέξανδρος»

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: