Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής και πλήρους επεξεργασίας προχείρου, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Μεγ. Αλέξανδρου 24 & Φιλιππουπόλεως 77, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρείας 7LOFOS Ο.Ε

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: