9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: