Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας Πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: