Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) & Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 106, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας YES STORES ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΟΕ.

Αριθμός Απόφασης:

06

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: