Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος)-(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί των οδών Λαγκαδά αρ.:167 & Παρόδου Διός, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: