Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού Πέραν αρ.33, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε..

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: