Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29-31,στην Κοινότητα Αμπελοκήπων,του ΙΝΤΖΕΒΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: