Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/ών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, μέχρι τις 03:00 πμ,του καταστήματος «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ)»,της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΑΝΤΑ,επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.48

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: