Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Γ. Κυρίμη αρ.: 12, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, της εταιρίας ΜΥΛΩΝΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: