Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου του δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 27 τμ., στην οδό Θ. Χατζίκου 72, πάρκο αναχώματος

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: