Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας Πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ αρ.1, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: