Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας Πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της Οδού Ελ.Βενιζέλου αρ.1, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: