Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος) (Αναψυκτήριο-Μπαρ)», επί της οδού Θωμά Χατζίκου αρ.: 01, της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας, στη BAMI LULJETA του RAMIZ.

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: