Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (προχείρου γεύματος) - (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Μητρ. Αιμιλιανού αρ.20, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, του ZENELI GEZIM.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: