Σύμφωνη γνώμη για δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Ακίνητο « Στρατόπεδο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» επί της οδού Βενιζέλου στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για ίδια χρήση από 29/04/2022 ΕΩΣ ΤΙΣ 08/05/2022 για υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης της ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗΣ 2022.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: