Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας προχείρου γεύματος, (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.112, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΟ.

Αριθμός Απόφασης:

019

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: