Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος και Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών(Σνακ Μπαρ- Ουζερί –Καφενείο)», επί της οδού Κατσάνου αρ. 21, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: