Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, μερικής και πλήρους επεξεργασίας, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 01, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΓΑΛΑΘΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων