«Καθορισμός τιμής μονάδος προσκύρωσης και απόφαση μεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 04-04-12 στο Ο.Τ. Γ41, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/1987 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Δυτικού Τομέα Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: