Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής και Πλήρους Επεξεργασίας (ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ)», επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.42, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στην Shamanidi Eran

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: