Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις επιπτώσεις των κυοφορούμενων αλλαγών στην προσχολική αγωγή.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: