Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΜΠΑΡ)» επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ αρ.: 50, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΑΡΟΥΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σάββα

Αριθμός Απόφασης:

02

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: