Ψήφισμα για αναβάθμιση και όχι την κατάργηση των Δημοτικών Κοινοτήτων στους μεγάλους αστικούς ∆ήµους.

Αριθμός Απόφασης:

01

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: