Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους γεύματος),(Καφενείο Σνακ Μπαρ Ουζερί)» επί της οδού Πανταζοπούλου αρ.07, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΚΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Χρήστου

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: