«Ορισμός επιτροπής καταστροφής ή ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων»

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: