Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας, (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ & ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.: 151, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: