Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για τη στέγασή του

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: