Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ αρ.: 313, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, της εταιρίας ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: