Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανταλλακτικών, επίστυλων απορριμματοδεκτών και χειραμαξιδίων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: