Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Ν. Πλαστήρα αρ.24 και Μεγ. Αλεξάνδρου, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, σ

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: