Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Βαϊνδηρίου αρ.02, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στη Μπάσμπα Παναγιώ του Δημητρίου

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

16/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: