Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ αρ.42, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας,στον ΑΛΙΧΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του Ανδρέα.

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: