Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «(ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)»επί της οδού ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ.: 20, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, του ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ του Ιωάννη.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: