Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ανέγερση κτιρίων εντός του με αριθμό 426α δημοτικού αγροτεμαχίου στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: