Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο», επί της οδού Θ. Σοφούλη αρ.10, στη Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΖΙΝΤΙΡΙΔΗ ΖΟΥΡΑΜΠ του Σάμπα.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: