Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: