Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (προχείρου γεύματος) - (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 76, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας ΤΕΡΖΙΔΗΣ Χ. – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΟΕ..

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: