Παρουσίαση μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου παραλιακού μετώπου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: