Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών Οργάνων,για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ....κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών,ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,στην οδό ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.145,στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας,στην ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης